29. 7.

2021.

Zagrebački solisti
Lucija Stilinović, flauta

SKLADBE

Frano Parać: Dva stavka za gudače
Andante
Allegro deciso


Carl P. E. Bach: Koncert za flautu i gudače u G-duru, Wq 169, H. 445
Allegro di molto
Largo
Presto


Antonín Dvořák: Serenada za gudače u E-duru, op. 22
Moderato
Tempo di Valse
Scherzo: Vivace
Larghetto
Finale: Allegro vivace

O IZVOĐAČU

Niz nastupa najboljih domaćih ansambala nastavljaju Zagrebački solisti, a iskusnim će se gudačima u prštavom i hirovitom Koncertu Carla Philippa Emanula Bacha pridružiti mlada flautistica Lucija Stilinović, aktualna pobjednica natjecanja „Ferdo Livadić“ i flautističke kategorije natjecanja „Papandopulo“. Solisti će izvesti i popularnu Serenadu Antonína Dvořáka, rođenoga prije okruglih 180 godina, za koju je kritika zapisala da se skladatelj u njoj jednostavno „razbacuje“ lijepim glazbenim temama. Na programu je i novije hrvatsko djelo, Dva stavka za gudače, koje je 65. rođendan ovog ansambla, 2019., napisao akademik Frano Parać. Zagrebački solisti zapisali su da skladatelj „majstorski koristi široku paletu izražajnih sredstava koju posjeduju gudački instrumenti“ i da „uvijek iznova, svelikim veseljem već četrdeset godina izvode djela Frane Paraća.“

Cijena: 100 kn