osorske_kontakt


HU Osorske glazbene večeri
Ozaljska 12, 10 000 Zagreb
Lovro Marušić, predsjednik Upravnog odbora

Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj
Vladimira Gortana 35, 51 550 Mali Lošinj
Martina Lipovac, ravnateljica

Email
osorskeveceri@gmail.com
ravnatelj.osorskeveceri@gmail.com

Festivalski ured u Osoru
Osor 37 (u glavnoj ulici)

OIB
81918486607