PRAIZVEDBE

first_performance_title_img

Antonio Babić

1990.

2015. Kad budem trava, za glas i komorni ansambl, na stihove Dobriše Cesarića [Cantus Ansambl, Siniša Hapač i Ivan Josip Skender]

Saša Baštalec

1980.

2008. K’ Bogu sad [Acco Duo]

Miro Belamarić

1935. - 2017.

2001. Portreti op. 10 – zbirka skladbi za klavir [Lana Genc]
1990. Bach (iz Portreti op. 10 – zbirka skladbi za klavir) [Vladimir Krpan]
1990. Beethoven (iz Portreti op. 10 – zbirka skladbi za klavir) [Vladimir Krpan]

Srđan Berdović

1973.

2007. Fragmenti za gitarski trio [Dubrovački gitarski trio]
2000. Prelude (iz Partite br. 1) [Zoran Dukić i Maroje Brčić]
1997. Trio br. 1, za gitarski trio [Dubrovački gitarski trio]

Petar Bergamo

1930. - 2022.

1985. Arco per archi, za gudački orkestar [Međunarodni komorni orkestar Muzičke omladine Grožnjan i Mladen Sedak]

Bruno Bjelinski

1909. - 1992.

1989. Psalmi kralja Davida, za dva soprana i klavirski trio [Zagrebački klavirski trio, Jelena Sikirica i Nataša Vučinović]

Davor Bobić

1968.

2018. Amida, kantata za soliste, naratora, zbor, gudače i udaraljke [Zagrebački solisti, Cappella Odak, Ivan Ćaćić, Šimun Matišić i Jasenka Ostojić]
2018. Choralissimi, za violončelo solo [Monika Leskovar]
2010. Koncertantni ostinati za 10 glazbenika [Gruppo Fiati Musica Aperta i Pieralberto Cattaneo]
2009. Osorska impresija za komorni orkestar [Hrvatska komorna filharmonija i Pavle Dešpalj]
2009. Capriccio za gitaru solo [Darko Petrinjak]
2007. Kroatina [Kvartet tuba XL]
2007. Concertino za 13 glazbenika [Grand Wind Zagreb i Ante Milić]
2007. Dječja suita br. 4, za bajan solo [Acco Duo]
2006. Intrada i capriccio za flautu i harfu [Tamara Coha-Mandić i Diana Grubišić-Ćiković]
2004. Sumphoneo, za klavirski kvintet [Budimpeštanski klavirski kvintet]
2000. Klanjat će se Tebi Gospodine svi narodi Zemlje, fantazija za jedne orgulje [Ljerka Očić]
2000. Capriccio za flautu [Giorgio Blasco]
1995. Ave Maria za sopran, trublju i orgulje [Stjepan Filipić, Sanja Madunić i Mario Penzar]

Vladimir Bodegrajac

1978.

2000. Treptaji jedne zvijezde za klavir [Nikica Lesić]

Srećko Bradić

1963.

2023. Olovna suza [Monika Leskovar i Festivalski oktet violončela]
2020.
Sorrow, za gudače [Acoustic Project Strings]
2008. Potonulo sidro [István Römer]
2002. Gudački kvartet br. 2 [Zagrebački kvartet]

Massimo Brajković

1955.

2006. Istarska intrada, za klarinet i bas-klarinet [Klarinetski trio Arcimboldo]
2006. Jesenja samoća, za mezzosopran, piccolo-klarinet, klarinet i bas-klarinet [Klarinetski trio Arcimboldo]
2005. Varijacije za violončelo i klavir [Pleyel trio Wien]
2003. Leptir na dlanu, za glas i klavirski trio [Trio Nuovo Fauré]
2003. Što sanja otok, za glas i klavirski trio [Trio Nuovo Fauré i Katja Markotić]

Philip Bračanin

1942.

2000. Midsummer Night’s Music [Dubrovački gitarski trio]

Ivan Brkanović

1906. - 1987.

1997. Pohvala Bogu – Riječi sv. Franje Asiškog za mješoviti zbor i orgulje [Mješoviti zbor Hrvatske radiotelevizije, Mario Penzar i Igor Kuljerić]
1997. U čast Gospi od Škrpjela – kratka misa za muški zbor i orgulje [Mješoviti zbor Hrvatske radiotelevizije, Mario Penzar i Igor Kuljerić]
1988. Matoševe domoljubne pjesme za glas i klavir [Blaženka Milić i Hvalimira Bledšnajder]
1983. Gudački kvartet br. 3 [Kvartet Klima]
1977. Creski kopači, kantata za gudački kvartet, orgulje i glas solo na stihove Vladimira Nazora [Kvartet Pro Arte, Marijan Jurišić i Anđelko Klobučar]

Željko Brkanović

1937. - 2018.

2017. Kvartet 3, za kvartet saksofona [Papandopulo kvartet]
2012. Pesante et brillante [Srđan Čaldarović]
2004. Pjesmarica za kvartet gitara [Zagrebački gitaristički kvartet]
2000. Double za dvije gitare [Zoran Dukić i Maroje Brčić]
2000. Gudački kvartet br. 1 [Kvartet David]
1999. Pavana i Gagliarda, za violinu i gitaru [Laura Vadjon i Romana Matanovac]
1996. Sonata à tre, za trio gitara [Zagrebački gitarski trio]
1995. Četiri preludija za klavir [Vladimir Krpan]
1994. Pjesmarica II. za trio gitara [Dubrovački gitarski trio]
1990. Siciliana (iz Suite Mediterane) [Maria Livia Sao Marcos]
1989. Trio [Trio Orlando]

Dalibor Bukvić

1968.

2020. Requiem aeternam, za violončelo i klavir [Monika Leskovar i Martina Filjak]

Viktorija Čop

1979.

2020. Rondo, za gudački kvartet [Katarina Kutnar, Krunoslav Marić, Aleksandar Milošev i Monika Leskovar]
2016. Meditacija i Gambolero, za kvartet gitara [Zoran Dukić, Petrit Çeku, Maroje Brčić i Tvrtko Sarić]

Srđan Dedić

1965.

2016. Self Fulfilling Prophecies (Samoispunjujuća proročanstva), za 16 glazbenika [Cantus Ansambl i Berislav Šipuš]

Dubravko Detoni

1937.

2023. Quartettino [Papandopulo kvartet]
2013.
Ma(d)ri(g)alesca, za zbor i udaraljke [Ansambl Antiphonus i Tomislav Fačini]

Natko Devčić

1914. - 1997.

1997. Mala suita, za violu solo [Hirano Masatoshi]
1990. Osorski triptihon, za bariton i gudački ansambl [Zagrebački solisti i Josip Lešaja]
1984. Lirska scena, za bariton, rog i gudački kvartet [Gudački kvartet Pro Arte, Josip Lešaja i Radovan Vlatković]

Pavle Dešpalj

1934. - 2021.

1998. Četiri stavka za gudački kvartet [Zagrebački kvartet]

Darko Domitrović

1964.

2021. Dante Songs [Martina Zadro i Lana Bradić]

Sanja Drakulić

1963.

2009. Kao ribe u vodi, za violinu i klavir [Maxim Fedotov i Galina Petrova]
2008. Sweet dreams (Slatki snovi) [Maxim Fedotov i Galina Petrova]
2006. Kolo sreće za violončelo solo [Monika Leskovar]
2005. Pleter, za klavir solo [Pavica Gvozdić]
2003. Novi dan, za klavirski kvintet [Budimpeštanski klavirski kvintet]
2002. Adagio za klavir [Maksim Mrvica]

Frano Đurović

1971.

2019. Djevojčice će ti pričati o svojim snovima [Katarina Kutnar i Katarina Krpan]
2014. Nejasno pitanje, za gitaru solo [Petrit Çeku]
2011. Hommage à Liszt [Lana Genc]
2010. Koncert za klavir i orkestar [Ansambl Cantus Classic, Ana Maria Grazio i Berislav Šipuš]

Zlatko Dvoržak

1939.

2003. U dobrom društvu [Hrvatski serenadni ansambl]
1989. Intarzije [Ansambl za ranu glazbu Universitas Studiorum Zagrabiensis]

Tomislav Fačini

1975.

2014. Die Osorreise BMW2014 [Hrvatski barokni ansambl i Saša Britvić]

Margareta Ferek-Petrić

1982.

2022. Baba Yaga In the Sky Without Diamonds [Robert Kowalski, Monika Leskovar i Lovre Marušić]

Martina Filjak

1978.

1998. Suonata [Martina Filjak]

Nenad Firšt

1964.

2020. Festivo, za gudački kvartet [Kvartet Sebastian]
2000. Pisma za violinu [Anđelko Krpan i Dalibor Cikojević]
1989. Something Wild, za violinu solo [Jan Talich]

Silvio Foretić

1940.

2013. VW kvintet [Gomalan Brass kvintet]

Bojan Gagić

1969.

2016. Metanoia, zvučna instalacija

Nikola Glassl

1920. - 2017.

2005. Sinfonietta drammatica – Die Ferne Heimat, za gudački orkestar [Zagrebačka filharmonija i Ivan Repušić]

Ruđer Glavurtić

1973.

2012. 15 years ago [Komorni gudački orkestar Hrvatske glazbene mladeži]

Pero Gotovac

1927. - 2017.

1995. Ciklus Tri kajkavske popijevke za sopran i klavir [Lidija Horvat-Dunjko i Darko Domitrović]

Jakov Gotovac

1895. - 1982.

1985. Ave Maria, za tenor i četveroguđe [Kvartet Gaudemaus i Josip Novosel]
1985. Moj hat, balada za bariton i orkestar, na stihove Rikarda Nikolića (red. Pero Gotovac) [Zagrebačka filharmonija, Josip Lešaja i Pavle Dešpalj]

Stanko Horvat

1930. - 2006.

2004. Ben misurato, za klavir solo [Pavica Gvozdić]
2003. Za Pavicu, za klavir solo [Pavica Gvozdić]
2001. Tri preludija za klavir [Pavica Gvozdić]
1998. Paysage somber, za klavir [Pavica Gvozdić]
1997. De diebus furoris, za klavir [Pavica Gvozdić]
1995. Drammatico, za kvartet saksofona [Zagrebački kvartet saksofona]
1979. Accords, za klavir solo [Pavica Gvozdić]

Olja Jelaska

1967.

2019. U traganju za plavom pticom, komorna opera u osam slika (libreto Sanje Ivić) [Cantus Ansambl, Lidija Horvat-Dunjko, Irma Dragičević, Tanja Ruždjak, Martina Menegoni, Siniša Galović, Matija Meić, Toni Nežić, Cantus Ansambl, Klapa Čikat i Berislav Šipuš]
2012. Fantazija [Neven Hrustić]
1999. Pinina haljina, za gitarski trio [Zagrebački gitarski trio]

Ivo Josipović

1957.

2009. Clavicula, za flautu i harfu [Tamara Coha-Mandić i Diana Grubišić-Ćiković]
2000. Allegro minimo, za kvartet gitara [Zagrebački gitaristički kvartet]
1998. LauROs, za violinu i gitaru [Laura Vadjon i Romana Matanovac]
1996. Ŕ tre, za trio gitara [Dubrovački gitarski trio]
1992. Jubilus, za klavir solo [Ida Gamulin]

Zoran Juranić

1947.

2022. Absyrtides, za rog i klavir [Radovan Vlatković i Danijel Detoni]
2002.
Četiri viteške zakletve, za brass kvintet [Brass ansambl Ad Gloriam]
2001. A Luca Sorgo (Hommage à Luka Sorkočević) [Nuova Cameristica Italiana i Berislav Šipuš]

Đelo Jusić

1939. - 2019.

2006. Obrisi nad gradom [Dubrovački gitarski trio]

Alfi Kabiljo

1935.

2016. Kasno jutro, za rog i klavir [Radovan Vlatković i Danijel Detoni]
2014. Balogijada, ciklus pjesama za bas-bariton i klavir [Giorgio Surian i Filip Fak]
2013. Liburnijska suita, za flautu, violončelo i klavir [Trio Osor]
2007. Party za dva klavira [Katarina Krpan i Vladimir Krpan]

Davorin Kempf

1947. - 2022.

2016. Klavirski trio [Giovanni Guzzo, Giovanni Sollima i Giuseppe Andaloro]
2012. Četiri stavka za klarinet i klavir [Milko Pravdić i Maja Bakrač]
2007. Tri pogleda na osorsku katedralu – Tre sguardi sul duomo di Osor [Virginio Pavarana]
2004. Hommage à Skrjabin, za klavir solo [Virginio Pavarana]
2000. Preludij, iz Preludija i fuge – fantazije /Hommage à Bach/, za klavir [Ida Gamulin]
2001. Preludij i fuga –fantazije /Hommage à Bach/, za klavir – cjelovita izvedba [Ida Gamulin]
1997. Reminiscencije – 12 preludija za klavir [Virginio Pavarana]
1996. Mariposa de Luz [Martina Filjak]

Ivana Kiš

1979.

2019. Supertramp's Journal [Krešimir Bedek]
2015. By Serious Immobilities, za klavirski sekstet [Boris Brovtsin, Giovanni Guzzo, Aleksandar Milošev, Monika Leskovar, Giovanni Sollima i GiuseppeAndaloro]
2011. Hommage à Chopin: Frederic’s Letter [Lana Genc]

Franjo Klinar

1991.

2019. Nokturno, za gudački orkestar [Cantus Ansambl i Ivan Josip Skender]

Anđelko Klobučar

1931. - 2016.

2011. Puhački trio [Zagrebački puhački trio]
2005. Preludij, fuga i postludij za flautu i gitaru [Renata Penezić i Darko Petrinjak]
2004. Mozaik za gitaru solo [Darko Petrinjak]
2002. Gudački kvartet br. 6 [I Solisti di Milano]
2000. Muzika za violinu i orgulje [Tonko Ninić i Mario Perestegi]
1996. Scherzo za orgulje (i sopran) [Sanja Madunić i Ljerka Očić]
1996. Tri stavka za flautu i gudački kvintet [Quintetto Accademia S. Rocco i Ana Domančić-Krstulović]
1991. Rapsodija za violinu i klavir [Goran Končar i Ida Gamulin]
1976. Hommage à Cecchini, za orgulje [Željko Marasović]

Ante Knešaurek

1978.

2015. Koncert za klavir i orkestar [Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Filip Fak i Aleksandar Marković]
2013. Nada, za gudače [Komorni gudački orkestar Hrvatske glazbene mladeži i Pavle Zajcev]
2010. Pièce en mosaïque, za violu i orgulje [Bojan Čičić i Pavao Mašić]

Ivan Končić

1988.

2017. In His House at R'lyeh Dead Cthulhu Waits Dreaming [Cantus Ansambl i Berislav Šipuš]

Vladimir Kos

1937. - 2012.

1992. Slike s izložbe [Marija Mlinar]

Mirko Krstičević

1948.

2002. Himna br. 2, za bariton i klavir [Ratomir Kliškić i Jadranka Garin]
2001. Mekriles, za gudački kvartet prema slikama Edvarda Muncha [Zagrebački kvartet]

Igor Kuljerić

1938. - 2006.

2005. Osor, za bariton i gudače [Zagrebački solisti i Josip Lešaja]
2004. Panova frula, za flautu i harfu [Tamara Coha-Mandić i Diana Grubišić-Čiković]
2003. Stabat Mater, za mješoviti zbor [Mješoviti zbor Hrvatske radiotelevizije i Igor Kuljerić]
2002. Osor, za mješoviti zbor [Mješoviti zbor Hrvatske radiotelevizije i Igor Kuljerić]
2001. Silbenski tanec, za klavir četveroručno [Nataša Milići Ante Milić]
1980. Doma i u buži, opera prema motivima I. M. Jarnovića i A. Grétryja [Festivalski ansambl, Simfoničari RTZ, Igor Kuljerić i Daniel Marušić]

Sanja Lasić

N/A

2005. Quasi una sonatina, za gitarski trio [Dubrovački gitarski trio]

Ivo Lhotka Kalinski

1913. - 1987.

1977. Tri pjesme Mate Balote, za glas i komorni sastav [Zagrebački puhački trio, Nada Puttar-Gold i Vida Ramušćak]

Vanja Lisjak

1971.

2011. Tri stavka za obou, klarinet i fagot [Zagrebački puhački trio]

Goran Listeš

1961. - 2020.

2020. Omaggio a Marko Ruždjak, op. 17 [Petrit Çeku]
2009. Tramonto d’estate op. 14 [Goran Listeš]
2007. Tulipan [Renata Penezić i Darko Petrinjak]
2000. Rajski otok op. 10, za trio gitara [Zagrebački gitarski trio]
1996. Fantazija op. 9 br. 3, za trio gitara [Zagrebački gitarski trio]
1995. Fantazija op. 8 br. 2, za dvije gitare [Goran Listeš i Agostino Valente]
1994. Fantazija op. 7 br. 1, za gitaru solo [Goran Listeš]
1992. Rondoncino croato op. 6, za gitaru solo [Goran Listeš]

Zdravko Lončarić

1954.

2004. Osorske večeri za flautu, violinu, violončelo i orgulje [Musica da Camera]
2003. Sonatina, za gitaru solo [Viktor Vidović]

Josip Magdić

1936. - 2020.

2004. Klavirski trio op. 198 (Osoršćica) [Trio Kubelik Prag]

Sanda Majurec

1971.

2018. Bird Talk, za kvartet saksofona [Ardemus Quartett]
1998. Trio za kvartet gitara [Zagrebački gitaristički kvartet]
1997. Albertinino prijepodne za violinu i gitaru [Laura Vadjon i Romana Matanovac]
1997. Valovi, za klavir [Martina Filjak]

Adalbert Marković

1929. - 2010.

2000. Muzika za Tonka, za violinu i klavir ili orgulje [Tonko Ninić i Mario Perestegi]
1999. Dvije osorske minijature (iz Pet osorskih bagatela za violinu i gitaru) [Laura Vadjon i Romana Matanovac]
1997. Tri osorske impresije, za kvartet gitara [Zagrebački gitaristički kvartet]

Josip Matanović

N/A

2007. Međimurska (Vehni, vehni) [Acco Duo]

Frano Matušić

1961.

2004. Contradanza – Pobjeda [Dubrovački gitarskitrio]
2003. Varijacije na hrvatsku temu za gitarski trio [Dubrovački gitarski trio]
2000. Hrvatska narodna pjesma [Dubrovački gitarski trio]
1998. Hrvatska narodna pjesma [Dubrovački gitarski trio]

Filip Merčep

1991.

2016. Dijalog za orgulje i elektroniku (s N. Sinkovićem) [Filip Merčep i Nicolas Sinković]

Matej Meštrović

1969.

1995. Toccata za glasovir [Lovro Pogorelić]

Mario Miladin

1973.

2021. Divertimento za kvartet saksofona [Papandopulo kvartet]

Miroslav Miletić

1925. - 2018.

2012. Zbirka vokalne lirike za glas i klavir (orgulje) [Ivana Srbljan i Ivan Violić]
2008. Epitaf za Pepina [Hrvatska komorna filharmonija i Pavle Dešpalj]
2007. Lauda Osoru [Bukureštanska simfonija i Florian Totan]
2007. Hommage à Ferdo Livadić Notturno [Kvintet Frédéric Chopin i Marek Drewnowski]
2006. Concerto grosso za violu i gudače (iz ciklusa Lijepa naša) [I Cameristi Italiani i Vincenzo Bolognese]
2005. Dva pejsaža za violinu i klavir [Tonko Ninić i Vladimir Krpan]
2003. Jubiläums Divertimento [Concilium Musicum Wien]
2003. Kanon trio za flautu, violinu i gitaru – šest minijatura folklorne provenijencije [Trio di Trieste]
2003. Kroateska br. 2, za violinu solo [Tonko Ninić]
2002. Četiri godišnja doba za gudače i continuo [Gruppo strumentale Veneto]
2002. Dorska sonata – Sonata Dorica, za violinu i gitaru [Tonko Ninić i Viktor Vidović]
2001. Gudački kvartet br. 5 [Quintetto città di Trento]
2001. Kroateska br. 1, za violu solo [Cécile Berry]
2000. Suita rustica za mandolinu i klavir [Ugo Orlandi i Ljubomir Gašparović]
2000. 3 pezzi za flautu i gitaru [Duo Blasco i Guerrato]
1999. Centone za flautu i gitaru [Duo Blasco i Guerrato]
1997. Elegija za orgulje – Elegijski dvostih – Hommage à Antun Dobronić [Ljerka Očić]
1989. Ciklus Panorama Croaticum I – Pet pjesama za bas i gudače [Gudački kvartet Pro Arte i Neven Belamarić]

Zvonimir Nagy

1978.

2000. Sonatina za klavirski trio [Zagrebački klavirski trio]

Vjekoslav Nježić

1973.

2011. Verso ecoico [Ad Gloriam Brass]

Nikša Njirić

1927. - 2016.

2009. Petrofonija [Darko Petrinjak]
2006. in B, in A, in C, in H, za kvartet saksofona [Zagrebački kvartet saksofona]
2000. Gitarski trio [Zagrebački gitarski trio]
1999. Hommage à Sorkočević, za gitarski trio [Dubrovački gitarski trio]
1996. Partita concertante za ksilofon i gudače [Zagrebački solisti i Ema Tonžetić]
1995. Mozaik, 11 minijatura za gitarski trio [Dubrovački gitarski trio]
1994. Sonata za violinu i klavir [Goran Končar i Vladimir Krpan]

Zoran Novačić

1964.

2004. Zrinjski – varijacije za flautu, obou i glasovir na teme iz opere I. pl. Zajca [Renata Penezić, Branko Mihanović i Mario Čopor]
2000. Divertimento per archi, za gudački kvartet [Zagrebački kvartet]

Petar Obradović

1972.

2022. Klavirski trio br. 3, Carrousel [Trio Eusebius]
2008.
I colori [Tamara Coha-Mandić i Diana Grubišić-Čiković]
2005. contraVals&contraDans, za flautu, violinu, violu i violončelo [Musica Viva]

Krsto Odak

1888. - 1965.

1992. Gudački kvartet br. 5 [Zagrebački kvartet]

Branko Okmaca

1963.

1999. Epigram, za gudački kvartet [Zagrebački kvartet]

Tomislav Oliver

1987.

2018. Madrigal, za sekstet limenih puhača [Ad Gloriam Brass]

Ljerka Očić

1960.

1999. Ad communionem – super Adoro te, za orgulje [Ljerka Očić]

Dubravko Palanović

1977.

2023. Tvoja duša šuti i govori, na stihove Josipa Pupačića [Darija Auguštan i Festivlaski oktet violončela Monike Leskovar]
2019.
Tu alma y la mia, za flautu i klavir [Renata Penezić i Zrinka Ivančić Cikojević]
2017. Sonata za violinu i klavir [Tijana Milošević i Milan Milošević]
2012. Suita za violončelo i kontrabas [Mihovil Karuza i Nikša Bobetko]
2004. Puhački kvintet [Zagrebački puhački ansambl]
2003. Muzika za gudače i marimbu [Zagrebački solisti i Marko Mihajlović]
2001. Sextet with Accordeon [Ansambl Milonga Astoria]

Boris Papandopulo

1906. - 1991.

2006. Zdenkin ples, za klavir solo [Pavica Gvozdić]
2004. 10 x 1 – deset muzičkih impresija za klavir solo, svaka po jednu minutu trajanja [Dalibor Cikojević]
1995. Gudački kvartet br. 5 [Zagrebački kvartet]
1992. Ciganska (iz Tri balade Petrice Kerempuha), za sopran, engleski rog i harfu [Komorni ansambl Colla Parte]
1992. Galženjačka (iz Tri balade Petrice Kerempuha), za sopran, engleski rog i harfu [Komorni ansambl Colla Parte]
1991. Bogečka (iz Tri balade Petrice Kerempuha), za sopran, engleski rog i harfu [Katja Markotić, Stanislav Mlinar i Marija Mlinar]
1991. Trio Orlando, za violinu, violončelo i klavir [Trio Orlando]
1989. Tri capriccia prema Paganiniju, za klavir [Vladimir Krpan]
1988. Papandopulijada u C-duru, za violinu, violončelo i klavir [Zagrebački klavirski trio]
1985. Oktet za puhače [Zagrebački komorni oktet]
1980. Sonata op. 10, za klavir [Ranko Filjak]
1979. Osorski misterij, kantata za soliste, zbor, orgulje i instrumentalni sastav [Zbor i orkestar Slovačke filharmonije, Cynthia Hansell-Bakić, Noni Žunec, Ante Mijač i Boris Papandopulo]
1978. Passacaglia, za orgulje [Hubert Bergant]
1977. Osorski requiem, za soliste, zbor, orgulje, sopile, električnu gitaru, ansambl udaraljki i recitatora [Mješoviti zbor RTZ, Cynthia Hansell-Bakić, Nina Čangalović, Noni Žunec, Ante Mijač, Zlatko Crnković, Željko Marasović, Marijan Mlakar, Anđelko Ramušćak, Zvonimir Stanislavi Boris Papandopulo]

Frano Parać

1948.

2018. La statua dormente, za mješoviti zbor [Zbor Gustav Mahler i Luiz de Godoy]
2010. Tri pjesme na stihove Ive Paraća [Martina Gojčeta-Silić i Leda Parać]
2000. Muzika za violinu i orgulje [Tonko Ninić i Anđelko Klobučar]
1996. Muzika za gitaru [Darko Petrinjak]
1992. Gitarski trio [Zagrebački gitarski trio]
1991. Serenada za gudače [Zagrebački solisti]
1985. Muzika za orkestar [Zagrebačka filharmonija i Pavle Dešpalj]

Danijel Požgaj

N/A

2009. 6… [Ad Gloriam Brass]

Marin Rabadan

1978.

2004. Triptychon [Ad Gloriam Brass]
2003. Three Constellations [Ad Gloriam Brass]

Ruben Radica

1931. - 2021.

2009. Trozvuci, etida za klavir [Pavica Gvozdić]
2006. Litanije svih svetih za papu Ivana Pavla, 72 zaziva komornog ansambla [Cantus Ansambl i Berislav Šipuš]
2004. Largo (iz skladbe Sutonski spjev za gudački kvartet) [Zagrebački kvartet]

Marko Robinić

N/A

2000. Preludij (iz Suite fantastique op. 1) [Nikica Lesić]

Marko Ruždjak

1946. - 2012.

2000. Risposte, za violinu i orgulje [Tonko Ninić i Anđelko Klobučar]
1992. Double, za gitaru solo [Darko Petrinjak]
1990. Arioso, za kvartet saksofona [Zagrebački kvartet saksofona]

Antun Tomislav Šaban

1971.

2005. Partita, za klavir solo [Dalibor Cikojević]
1998. Osorski ostinato ostentato [Zagrebački gitarski trio]

Krešimir Seletković

1974.

2015. 40, zvučna instalacija
2005. Slow Motion, za flautu i harfu [TamaraCoha-Mandić i Diana Grubišić-Ćiković]
2002. Tri komada za klavir [Tamara Jurkić-Sviben]
2002. Quartetto, za kvartet gitara [Zagrebački gitaristički kvartet]
2001. Quick – suita za kvartet gitara [Zagrebački gitaristički kvartet]
1999. Rebus, za dva kontrabasa [Mimi Marjanović Gonski i Žorž Draušnik]
1998. Kvartet za četiri klarineta [Zagrebački kvartet klarineta]

Tomislav Simović

1931. - 2014.

1996. Verse libre, za kvartet saksofona [Zagrebački kvartet saksofona]

Nicolas Sinković

1983.

2016. Dijalog za udaraljke i elektroniku (s F. Merčepom) [Filip Merčep i Nicolas Sinković]

Berislav Šipuš

1958.

2021. Četiri pjesme sjećanja za četiri solo instrumenta i komorni ansambl [Cantus Ansambl]
2018.
Danzas e historias, za gudački kvartet [The Arditti Quartet]
2018. Una fantasia…quasi una sequenza, za gitaru solo [Srđan Bulat]
2009. Osorski plač, za soliste, zbor i komorni orkestar [Cantus Ansambl, Zbor Ivan Filipović, Goran Jerković, Monika Cerovčec, Martina Gojčeta Silić, Domagoj Dorotić, Goran Jurić i Berislav Šipuš]
2001. Napušteni uzdah za klavir [Katarina Krpan]
1999. Uspavanka za Sanróa, pticu ljubavi, za dvije gitare [Zoran Dukić i Maroje Brčić]
1997. Dans la nuit…ton étoile (iz Les Nuits – preludij za klavir) [Katarina Krpan]
1997. In the Morning You Always Come Back – Adagio za gudače [Međunarodni gudački komorni orkestar i Berislav Šipuš]
1997. Les merveilleux nauges (iz Les Nuits – preludij za klavir) [Katarina Krpan]
1990. Gonars trio, za glasovirski trio [Trio Orlando]

Ivan Josip Skender

1981.

2020. Protuslovlja 2, ciklus pjesama na stihove Duška Babića [Krešimir Stražanac i Danijel Detoni]
2017. Introduzione, tema e variazioni (e un piccolo intermezzo), za klavirski septet [Mirijam Contzen, Giovanni Guzzo, Aleksandar Milošev, Marko Gjenero, Pierre Doumenge, Monika Leskovar i Giuseppe Andaloro]
2015. Sedam preludija, za čembalo [Pavao Mašić]
2006. In contra, za kvartet gitara [Zagrebački gitaristički kvartet]
2005. Ex aere, za puhački orkestar [Puhački orkestar Hrvatske vojske i Tomislav Fačini]
2003. Toccata za dva klavira [Nataša Milić i Ante Milić]

Marko Slaviček

1986.

2013. Komsomolkina suza, za violinu i komorni orkestar [Cantus Ansambl i Berislav Šipuš]

Juraj Stahuljak

1901. - 1975.

2005. Šest pjesama op. 39, za alt i gudački kvartet [Zagrebački kvartet i Davorka Horvat]
2000. Ciklus Vlatko – skladbe za klavirski kvintet op. 14/III [Zagrebački kvartet i Ida Gamulin]
2000. Molitva op. 21, za klavir četveroručno [Nataša Milić i AnteMilić]

Lovro Stipčević

1994.

2023. Ethereal Sonic Visions, za gudače i elektroniku [Zagrebački solisti i autor]

Sanja Stojanović

1975.

2011. Klavirski trio [Zagrebački klavirski trio]
2000. Toccatina, za klavir solo [Nataša Milići Ante Milić]

Stjepan Šulek

1914. - 1986.

1985. Sonata br. 3 u f-molu za klavir [Vladimir Krpan]
1981. Baščanska ploča za mješoviti zbor [Zagrebački madrigalisti i Vladimir Kranjčević]
1979. 7. simfonija [Zagrebačka filharmonija i Pavle Dešpalj]
1978. Sonata za klavir br. 2 [Vladimir Krpan]

Tibor Szirovicza

1981.

2017. Alkemičar, za violončelo i elektroniku [Monika Leskovar i Tibor Szirovicza]

Zlatko Tanodi

1953.

2011. Klang maschine, za ansambl udaraljki [Kvartet Klang]
2002. Četiri etide za klavir [Dalibor Cikojević]

Mladen Tarbuk

1962.

2014. Plač Jeruzalema, za marimbu, klavir i gudački kvartet [Zagrebački kvartet, Filip Merčep i Srebrenka Poljak]
1994. Osorska koračnica [Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske]
1991. Bodulska suita za puhački kvartet (1997. preimenovano u Osorska suita) [Ljubomir Gašparović, Branko Mihanović, Branko Ovčarić, Željko Vidaković i Željko Klepač]

Gordan Tudor

1982.

2022. Veranillo (Indian Summer) [Lovre Marušić]
2018.
Anofara 2, za dvije marimbe [INK Experiment Duo]
2014. XL Avenue, za trubu i kvartet tuba [Kvartet tuba XL i Eric Aubier]
2007. Nekoliko minijatura za kvartet saksofona [Zagrebački kvartet saksofona]

Tomislav Uhlik

1956.

2022. Sedam dana u tjednu [Kvartet trombona Zagrebačke filharmonije]
2006.
Djevojčica iz moje ulice, za flautu, violončelo i klavir [Renata Penezić, Pavle Zajcev i Zarja Alajbeg]
2002. Te Deum, za mješoviti zbor [Mješoviti pjevački zbor KUD-a INA i Bojan Pogrmilović]
2001. Capriccio, za violinu, violončelo i klavir [Zagrebački klavirski trio]
2001. Late August Session, za komorni ansambl, bajan i gudački kvintet [Ansambl Milonga Astoria]
1999. Quartetto concertante za gitare [Zagrebački gitaristički kvartet]
1997. Concertino za ljetnu večer, za četiri saksofona [Zagrebački kvartet saksofona]
1992. Allegro capriccioso (Capriccio), za violinu i klavir [Goran Končar i Ida Gamulin]
1991. Tri Marijanske pjesme za sopran i klavir [Lidija Horvat i Vladimir Mlinarić]
1991. Žalobne varijacije za harfu [Marija Mlinar]
1990. Šareni izlog za četiri saksofona [Zagrebački kvartet saksofona]

Bruno Vlahek

1986.

2011. Concerto da Camera, za glasovir i 10 instrumenata [Cantus Ansambl i Berislav Šipuš]

Juraj Marko Žerovnik

1993.

2021. Gudački kvartet Memento [Zagrebački kvartet]