27. 7.

2021.

Cantus Ansambl
Etienne Boussard, alt saksofon
Berislav Šipuš, dirigent

SKLADBE

Berislav Šipuš: Četiri pjesme sjećanja za četiri solo instrumenta i komorni ansambl - praizvedba


Jacques Ibert: Concertino da camera
Allegro con moto
Larghetto - animato molto

Igor Stravinski: Septet
♩=88
Passacaglia,♩=60
Gigue,♪=112-116


Boris Papandopulo: Komorna simfonija, za devet instrumenata
I
II
III

O IZVOĐAČU

Godina 2021. jubilarna je za Cantus Ansambl, sastav koji je već 20 godina u Hrvatskoj sinonimom za suvremenu glazbu, ali i u inozemstvu promovira hrvatske autore i izvođače. Na početku svojega trećeg desetljeća u Osor donose program širokog raspona: jazzy tonove Concertina Jacquesa Iberta iz 1935. – u čemu će im se pridružiti francuski saksofonist Boussard, laureat natjecanja „Josip Nochta“ tek malo stariji od ansambla – ali i šarolikost izričaja Borisa Papandopula (u Komornoj simfoniji koju je praizveo baš Cantus). Predstavit će također iskorake prema serijalnoj glazbi Igora Stravinskoga, u Septetu – a ove se godine obilježava 50 godina od smrti toga „kreativnog kameleona“ – i novo djelo Četiri slike sjećanja Berislava Šipuša, nekoć umjetničkog ravnatelja OGV-a.

Cijena: 70 kn